III Otwarty Turniej JU JIITSU Ne Waza Ziemi Mińskiej