III Otwarty Turniej JU JIITSU Ne Waza Ziemi Mińskiej

III Otwarty Turniej JU JIITSU Ne Waza Ziemi Mińskiej